Hat og briller

Nogle gange går ting bare op i “hat og briller”. Jeg tror vi trænger gevaldigt til at se nærmere på dette. Lad os få det vendt til noget seriøst (og faktisk ret vigtigt og tankevækkende). Jeg vil gerne invitere indenfor til jobmarkedet. I dagens samfund er pace (hastighed) og højt satte “status og karaktermæssige/uddannelsesmæssige forventningskrav”, desværre ved at komme forud for alt andet. Det er faktisk ved at blive altoverskyggende. Det hele – og ordentlige/almindelige menneske (som ikke lige opnåede de allerbedste papirer, eller stod med andre udfordringer) – sorteres alt for ofte fra, dette lang tid før den reelle udvælgelsesproces rent faktisk sættes i gang. Nogle tager hatten på før brillerne (for det skal jo se smart ud), jeg vælger at tage brillerne på før hatten (idet jeg anser et “klarsyn” som det allervigtigste).

Nå, hvad mener jeg så med beskrevne?. Verden bliver kun den bedst mulige (med de bedste løsninger), hvis vi forstår at “sidestille”/kombinere disse to ting = kravspecifikationerne med DET HELE MENNESKE. I mine tidligere jobs (som chef for rigtig mange mennesker), valgte jeg altid DET HELE (ordentlige) MENNESKE først. Selvfølgelig skulle de faglige kvalifikationer ikke være “håbløse”, men MENNESKET gik altid forud for alt andet. Når ORDENTLIGHED (indeholdende den rette dosis af ETIK & MORAL) viser sig passende, så er der en chance for at man har ramt plet. Derfra kan man så – til enhver tid – videreudvikle et sådant menneske henimod “den komplette (og virksomme) pakke”. Der er for mange “menneskenitter”, som via deres “glanspapirer” opnår positioner de aldrig skulle have haft. Jeg har altid sagt: “Folk uden empati, har ikke min sympati”. Folk uden empati (omfavnelse og rette menneskekundskaber) hører i mit univers ikke hjemme på ledelsesgangene. Det er skræmmende og ubegribeligt, når tomme magtliderlige typer opnår ledelsesret. Vi må kunne gøre det bedre, vi må da kunne bruge vores sunde fornuft.

Hvad kan man så gøre ved dette?. Jeg er tilhænger af en “trykprøve”, hvor kandidater(ne) – til de fleste jobs – evalueres dybere på både de bløde, som hårde faktorer. Som en “overbygning” kunne der sammensættes en hjemmeopgave, hvor disse fælleselementer aftestes passende til virksomhedens “Code of Conduct” (den beskrevne gode praksis og ansvarlighed). Er der så ubalance, undgår man at foretage en fejlansættelse. Det ville som minimum være rart at udvise denne praksis når det handler om ledelsesansvar. Slutteligt ville det være rart, om man på de højere læreanstalter fik programsat en “Master i Menneskekundskab”. Noget som alle iøvrigt kunne have gavn af. Dette kunne kombineres med intelligent brug af “Enneagrammet”, således at de enkelte mennesketyper ikke fejlplaceres.

Så; når der skal udvælges – tak brillerne på, se klart og find den rette. Hils derpå velkommen ved at løfte let på hatten og byde hjerteligt indenfor. Det er den rette vej. Det er “branding”; ledelsesbranding. Det er fremgangsmåden. Gør det igen og igen. Således opstår “den harmoniske verden”, en verden hvor der akkumuleres produktivitet, en verden man virkelig har lyst til at hænge sin hat på.

Den uhyggelige sandhed

o Råddenskab af værste skuffe.

o Det er en tung sag at prøve at åbne skuffen indeholdende al politikkens og forretningslivets råddenskab. Hver eneste dag fyldes skuffen mere og mere op. Se p.t. på verden omkring os. Politikerne – herhjemme og i udlandet – udviser manglende dømmekraft, kaster sig ud i sager, de ingenlunde behersker, kommer på dybt vand, når de udtaler sig om noget, de ikke har forstand på, bagtaler (når de ellers ikke vælger tavsheden for ikke at komme i klemme) og snyder hinanden, bringer panik og utryghed, lyver og lover guld og grønne skove etc. Spiller det uhyggelige ‘manipulations-spil’.

o Ligeledes er det i business – her måske endnu værre. Her snydes og bedrages, her spilles med fordækte kort, her spænder folk ben for hinanden og her trækker et utal af uduelige ledere i tråde, de aldrig skulle have været i nærheden af. Prisen betaler samfundet og de underliggende medarbejdere. I begge lejre – politik eller business – er der oveni den famøse angst for at udtale sig. Den larmende tavshed forbliver lukket inde, for tænk sig, om man/menigmand kom til at miste noget ved at give udtryk for sin oprigtige mening. Den manglende risikovillighed dræber chancen for ordentlighed og retfærdiggørelse.

o Hvad er det dog, der sker? Hvordan kan klovne og skvadderhoveder dog mase sig så let frem i forreste række? Verden fortjener bedre. Lad os få samlet alt det møg, lad os få udryddet alt det rådne, lad os få det hele presset ned i skuffen med råddenskab, hvorefter vi låser den skuffe af. Jeg smider gerne nøglen væk.

Den ukendte timing

Fremtidens biler/bilproduktion.

At fremtidens biler bliver “intelligente”, det ved vi alle. Hvad vi ikke ved er med hvilken hastighed, det kommer til at ske. Ydermere – ud fra hvilke tilpassede produktionsplatforme?.

Lad mig bare kaste 5 fremtidssignaler ind:

• Fremtidens biler kommer til at bestå af langt færre komponenter. Ydermere vil mange af disse blive “masseproduceret” af endnu smartere robotter og samleceller (desværre også førende til bortfald af mange arbejdspladser).
• Nettet/digitaliseringen etc. – alt bliver “forbundet”, og informationerne “flyder online” og uden afbrydelser. Face-to-face møder/dialogen skrumper ind og falder (måske) helt bort! Det samkoblede univers med mindre interaktion.
• Bil efter behov. Eje eller leje? Flere og flere – specielt blandt den nye/yngre generation – tænder på “car sharing”. Dette selvfølgelig også ud fra et økonomisk incitament.
• “Robotbiler”/selvkørende – dette vil medføre færre biler/færre bilister. Autonomien (uafhængigheden) vil tage til.
• Kombi-industrialisering? Google, Apple m.fl. vil linke markant op med bilfabrikkerne (og omvendt).

Transformation – hvad og hvornår

Alt det til trods – klap hesten! Følg med og tag imod – selvfølgelig – der er jo heller ikke andet at gøre. Det er (og forbliver) spændende, men de nuværende biler, og de mange, som løber af produktionsbåndene i de kommende år, forsvinder jo ikke bare “ud i det blå”. De smides jo heller ikke i skraldespanden. Der bliver forskellige overgangsfaser, og de, som tror, verden ser ekstrem anderledes ud fra 2030, “skal skynde sig at søge hjælp og rådgivning”. Transformationen kommer, men ingen ved – konkret – hvordan den kommer til at tage sig ud. Ydermere kommer det til at tage tid – lang tid. Oveni alt dette – hvem tør gætte på, hvornår “fly og bil kombineres”?.

Den rette bestyrelse

Bestyrelsens betydning og fokusering.

Alt for mange virksomheder undervurderer betydningen af en stærk bestyrelse. Alt for mange virksomheder drives desværre ikke professionelt. En bestyrelse med drive og total kompetence afdækning kan være forskellen på succes eller fiasko. Hvorfor ikke vinde (leve og overleve) ved at fylde bestyrelseslokalerne op med de bedst egnede – de bedst passende “kort” til ens forretning?.

5 Indspil:

• Søg de bedste til din bestyrelse. Betal for kvalitet. Du kommer til at tjene mere.
• Sørg for et godt mix af flere fagkompetencer.
• Lad bestyrelsen udfordre topledelsen (og omvendt) – sørg for “tænding” og et højt energiniveau.
• Arbejd med to dagsordener. Den “standardiserede” (primært tal) og den “handlingsorienterede” (fremdrift)
• Tænk: “De rette fælleshjerner skaber vækst og udvikling”: Afsikring af en stærk interaktion mellem direktion og bestyrelse.

Gå efter et mix af bundsolide og kreative typer. Gå efter folk, som kan flytte noget.

Vigtigt:

• Lad ikke historik fylde for meget.
• Sørg for er højt informationsniveau. Specielt i tidslommerne mellem bestyrelsesmøderne.
• Udvis mod og beslutningsdygtighed.

Fakta: Den rette bestyrelse tjener honorarerne ind mange gange. Ofte kan man fylde et helt bestyrelseslokale (bestyrelseshold) ud med mindre end prisen for en enkelt topleder. Ofte endog mindre! Lok derfor de bedste til – det kan ikke gå hurtigt nok.

Slutteligt, vær opmærksom, vær konsekvent – som på det professionelle fodboldhold – skift ud (i direktionen/ledelsen/bestyrelsen), når der ikke længere bidrages/præsteres. Succes og sejre kommer ikke af sig selv.

 

Focus on the right things

Business is not difficult. Business is simple. The trick is to FOCUS on the right things and close your eyes towards all the disruptive elements not adding value to the business.

 There is a lot of ”waste” and smart words connected to business. There is a lot of so-called business models – standard models – not worth the paper it is written on. Many corporations – multinational firms, etc. – does run the operations ”by the book”. With all respect, it’s a disease.

 Get out on the fast lane and go against all standards. Create your own models and differentiate yourself to the rest. Find your own dynamic approach and collect a team around you with the same believes.

 Let me outline what I see as the main headlines needed to succeed on any ”playground”:

 ·        Put innovative thinking on top of everything (connect it with emotional intelligence) – allocate a lot of time here

·        Stay on track around emerging technologies

·        Stay on track around ”people changes/substitutions” (seek for the reasons)

·        Empower wherever you can empower (trust is the key word)

·        Inspire whoever is next to you (and they will love you/go with you)

·        Put mental power and passion into everything

·        Communicate fresh and without fear (do not fear ANYTHING)

·        Be honest (always)

An effective leader (and/or colleague) allows everybody into his/her own comfort zone. From here everything is possible. It’s simple so why not do it? It’s just about social skills. Embrace people as much as you can (and they will embrace you) Via this you kill rivalry: It will NEVER pop up.

 Companies are good at having focus on the product life cycle. I would wish they would be as good on ‘the people life cycle’. This would add much more energy and happiness and that is what we all need.

 Finally: Do always put resources and competencies FIRST. Create an environment under the headline ‘Freedom to Act’. All the rest will follow. Believe me.

 By: Jens Sørensen, The Wide View

Modern Leadership

(courage into it all)

My true belief: ‘Leadership should not be isolated at the top. Leadership should be outlived through the entire organisation’.

Tomorrow‘s winners will be the ones able to combine the best intentions with the best leaders. This combined with a professional Board operating mostly as input givers facing normative matters.

Business cycles (whether up or down) has become more dynamic. What is good/solid today might not be the case by tomorrow. More and more will be demanded from the customer side, not at least ‘total flexibility’ – even on pricing.

Leadership is about getting things done. Done under accelerated change and intensified competition. That’s why ‘exchange and knowledge sharing’ should be constantly on the agenda. It’s about a sense of purpose, a sense of belonging and a sense of true fulfilment. This kind of attention must be the intrinsic part inside every Company.

Modern Leadership is also allowing for constant Q&A sessions. Do not hide in an ivory tower. Be visible. Combine this way of living with ‘mentoring gifted people’. Let people TALK (and listen to them) and allow them to ask questions and implement their visions. By doing so they will take real ownership for their performance and development if they get the allowance to act that way. Create an environment outspelling ‘freedom to act’. Influence must be felt. I truly believe that this will lead to a constant high performance culture. To strenghten this way of working go forward via the involvement of Facilitators – especially on specific tasks – in order to hold the things on track.

The next generation of leaders should be rewarded the chance to flourish. Go down that route and ‘dedicated candidates’ will go the extra mile. All this will be needed facing a more and more complex World. Do not fear any of this. Just go with it all and embrace change. Do it: ‘Make Leadership everybody’s business’. Just grow with it all. The outcome will be great.

Finally: ‘True Leadership should not simply pop up in a moment. True Leadership should pop up over the entire lifetime’.

By: Jens Sørensen, The Wide View

Revolution

‘When you are finished changing, you are finished’ Benjamin Franklin.

Ovennævnte vil leve for evigt. Desto mere “skræmmende” er det, at så få udviser dynamik frem imod en moderne verden med ubegrænsede muligheder. Verden er dynamisk, men alt for mange tuller rundt i “business as usual”. De har endnu ikke opdaget, at verden har åbnet sig helt op. Ofte er grunden desværre “manglende evner”, men grunden kan også være oppefra kommende begrænsninger. Nogle virksomheder er så topstyrede, at de aldrig kommer ned i mulden og forstår omverdenens skiftende behov. Organisationen dræbes af usund overvågning og controlling – alt baseres pludselig på “Micromanagement” (overvågning og mistillid til alt og alle).

Forretningsverdenen trænger til en “revolution”, trænger til en oprydning omkring de gamle standarder og styringsværktøjer: Se nu at komme ud af detalje ledelse. Få skabt en positiv revolution og hæld de gamle redskaber i skraldespanden.

Eks.:
Find nye nøgletal, der først og fremmest kredser om “optimering gennem medarbejder-frihed = tillidsbaseret ledelse. Mål på intellekt. Eks.: Gevinster gennem kreativitet og løssluppenhed.

 • Få moderniseret “måden, der kommunikeres på”. Drop MUS samtaler, etc. Drop “skema-verdenen”. Udlev “In-Time-Attention Leadership” (“at gribe fat i ALT, når det opstår”). Alt andet er tidsspilde, irriterende og dræbende. Slet ordet “overvågning”.
 • Organisationsplaner. Drop kasserne. Drop de fine begreber. Løs og mød de konstante nutids-udfordringer gennem fleksible rammer for alt og alle. Selvfølgelig ikke uden struktur, men med et struktur mindset som tillader kryds funktionalitet. Optegn rammerne procesopdelt.
 • Bevæg dig (jer) ind i “Den Nye Vækstzone” gennem brug af VækstMentorer. Forsøg på at sammensmelte “det traditionelle” med “det utraditionelle”.

Sådan kunne jeg blive ved. Det handler alt sammen om “at tro på alle” – hvorfor skulle de ellers være ansat!?. Det handler om at ramme kundens/omverdenens “nutids behov”. Det er jo altafgørende. Få noget PASSION ind i alt. En revolution er nogle gange vejen frem. En revolution kan være nyskabende. Slutteligt: Kombiner revolution med evolution – så udfolder det hele sig på en helt ny måde.

Af: Jens Sørensen, Strategisk Rådgiver

De nye tider

Forandringsprocesserne banker på. Det er nye tider. Et opbrud – og et opgør – med “alt det gamle” er i gang. Varer produceres og sælges, men den tiltagende gennemsigtighed udfordrer måden, det sker på.

Gennemløbstiden i en fabriksproduktion er forbedret markant gennem de sidste år. Kommer det slut kunden til gode? På toppen er data hurtigere til stede, hvilket betyder langt mere sikkerhed og stabilitet omkring produktionsprocesserne – for slet ikke at tale om den tiltagende automatisering og robotteknologi, 3D print, m.m. Stykpris-omkostningerne falder, og oveni mindskes vedligeholdelsesomkostningerne. Nogle forsvinder endog helt! I tillæg kommer lønomkostninger under pres – dette på godt og ondt. Uagtet hvad – dette må komme slut kunden til gode. Derfor, kære læser – “kræv de rigtige priser af din udbyder”. Disse kompenseres nemlig i dag af leverandørerne både gennem lavere indkøbspriser, skyhøje bonusser plus en mængde andre tillægs tilskud. Der skal, rimelig vis, en anden (og retfærdig) fordeling til. De gamle omkostningstyper udhules. De gamle omkostningsmetoder (metodikker og opgørelser) er ikke længere relevante. Der skal “graves dybere” ikke mindst for at finde ind til sandheden.

Oveni ovennævnte skrumper afstanden mellem producent og aftager. Dyre (fordyrende) mellemled bliver på sigt overflødige. Vælger man således at undlade “at køre ind på teknologi vejen”, kører man ind i en blindgyde og “forsvinder”! Såkaldte “mellem marginaler” forsvinder indenfor de kommende år. Der er ganske enkelt ikke råd til at have dem længere.

Kære verden – vågn op og mærk efter. Er du på rette vej, og får du det ud af det, som DU rent faktisk skal? Får du det, som rent faktisk tilkommer dig? Dette kan dyberegående rådgivning blandt andet hjælpe dig med at finde ud af. Det er nye tider. Tidshorisonten – for at tage fat i dette – var i går. Løb derfor ikke efter tiden – løb med tiden.

Venlig hilsen

Jens Sørensen, The Wide View

 

Livet

Kæmp for, at din tid på jorden bliver bedst mulig. Åbn døren og grib ud efter livet. Søg ud i lyset. Oplys hver eneste dag, for det kan så hurtigt blive mørkt.

 10 indspil til et godt liv:

 • Start hver dag i taknemlighed til livet
 • Gør regnvejrsdage til solskinsdage
 • Indsnus luften. Nyd det. Det er gratis
 • Luk øjnene og fremtving noget positivt. Mærk blodet “piske”
 • Omfavn verden og alle dine kære
 • Udlev dine inderste drømme. Tro på det. Det, du ikke forsøger, forsømmer du
 • Giv lidt til dem, som har mindre end dig selv
 • Tillad dig selv kvalitetstid
 • Hjælp andre – specielt hvis de beder om det – (alene følelsen vil få dig til at vokse)
 • Lad intet spolere din lyst til at leve

 Fra nu af skal du gøre hver eneste dag til en særlig dag; til en ‘Great Day’. Husk, at den du har allermest brug for i dit liv, er dig selv. Først herfra kan du finde plads til andre. Med den “sammensmeltning” og med det som udgangspunkt vil omverdenen mærke dig og sætte pris på dig. Bring alle dine følelser i spil og gro hver eneste dag. Husk: Der er intet, som er større end livet.  


LIVET (defineret gennem forbogstaverne):

Levende
• Indholdsrigt
Værdibaseret
Eventyrligt
Trygt

Det er hvad livet helst skal være (JS).

 • Mindset Jens Sørensen

  "I want to make a difference"

  I belive in: My inner outline - My attitude - My will

  I go for it. I do it: I investigate - I negotiate - I accelerate

  I reach my goals: I set Targets - I keep Focus - I Implement