Værdi-spaltning & Vækst-orientering

Få udført en Værdi spaltning og Vækst-orientering

De 10 elementer:

Produkter (paletten)

IT/Systemer

Bestyrelsen

Direktion & Ledelse

Mellemledere

Almene medarbejdere

Flow & Processer

Omverdenens bedømmelse

Fremtiden – mulighederne

Er der udefrakommende risici?